Suolijärven kalatalousalueen yleiskokous 2022

KOKOUSKUTSU

Suolijärven kalatalousalueen yleiskokous pidetään Posiolla Lomakeskus Himmerkissä ( Himmerki 8, 97900 Posio) tiistaina 19.4.2021 alkaen klo 12.00.

Kokousedustajille on varattu ruokailu Himmerkin ravintolassa kello 11.00.

Kalatalousalueen sääntö 5§:

Yleiskokouksessa kokousedustajien tulee osoittaa puhe- ja äänivaltansa pöytäkirjanotteella tai valtakirjalla ja tarpeellisilla kiinteistön omistamista koskevilla asiakirjoilla.

Pyydämme kokoukseen osallistumisilmoittautumiset ja valtakirjat ennakkoon 18.4.2022 sähköpostiosoitteeseen [email protected]

Kokousmateriaalin voi tilata osoitteesta [email protected]

Kalatalousalueen kokoksen pöytäkirja oikaisuvaatimusosoituksineen on nähtävillä 26.4.-25.5.2022 kalatalousalueen verkkosivuilla https://www.suolijarvenkalatalousalue.fi ja Rovaniemellä ProAgria Lappi ry:n toimistolla osoitteessa Raidetie 1, 96900 Saarenkylä.

SUOLIJÄRVEN KALATALOUSALUEEN HALLITUS

Kokouksen jälkeen (n. kello 14.00) kokoontuu Suolijärven velvoitehoidon tavoitteet ja suositukset vuosille 2023-2027 -luonnoksen esittely – ja kuulemistilaisuus PVO-Vesivoima Oy:n koollekutsumana.

Esityslista

1 Kokouksen avaus

2 Puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjan tarkastajan ja ääntenlaskijoiden valinta

3 Todetaan läsnä olevat puhe- ja äänioikeutetut jäsenet ja muut läsnäolijat

4 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden käsittely

5 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

6 Hyväksytään hallituksen laatima kalatalousalueen vuosikertomus vuodelta 2021

7 Kalatalousalueen tilinpäätös vuodelta 2021 ja tilintarkastajan lausunto

8 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuullisille henkilöille

9 Päätetään vuoden 2021 ylijäämän käytöstä

10 Päätetään hallituksen puheenjohtajan, hallituksen jäsenten ja työryhmien sekä edustajien ja tilintarkastajien palkkioista ja kulujen korvaamisesta vuodelle 2022

11 Hallituksen erovuoroisten jäsenten valinta toimikaudelle 2022–2025 ja valitaan hallituksen jäsenistä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, erovuorossa ovat Sarajärvi Kari, Takapuro Ari ja Tiihonen Tarmo

12 Valitaan tilintarkastaja tarkastamaan kuluvan vuoden tilejä ja hallintoa

13 Vahvistetaan toiminta- ja varainkäyttösuunnitelma vuodelle 2022

14 Hyväksytään omistajakorvaukset 2020 jakotaulukko

15 Päätetään kalatalousalueelle palautuneiden korvausvarojen käytöstä

16 Käsitellään muut kalatalousalueen hallituksen kokoukselle esittämät asiat

17 Muut esille tulevat asiat

18 Kokouksen päättäminen

Lataa kokouskutsu ja esityslista tästä.

Kalastuksenvalvojan koulutus- ja koetilaisuus

Kalatalouden Keskusliitto järjestää Oulussa yhteistyössä Oulun Kalatalouskeskuksen kanssa keskiviikkona 8.12.2021 klo 9:30 alkaen kalastuksenvalvojien koulutus– ja koetilaisuuden.

Tilaisuus järjestetään Technopolis Ydinkeskustan (Sepänkatu 20, 90100 Oulu) Reykjavik –kokoustilassa. Kokoustilan läheisyydessä sijaitsee runsaasti parkkitilaa viereisen Nummikadun parkkitalossa.

Koulutukset ja kokeet on tarkoitettu kalastuksenvalvojille, joiden valvojaksi hyväksymisestä on kulunut kymmenen (10) vuotta, jonka jälkeen kortti on uusittava. Myös uudet kalastuksenvalvojaksi haluavat henkilöt voivat osallistua tilaisuuteen. Koulutus ja koe ovat samat molemmille ryhmille ja tapahtuvat samassa tilassa. Koulutus ja kahvi ovat ilmaisia, ELY-keskuksen koe on maksullinen.

Ilmoittautuminen:

Tilaisuuden osanottajamäärä on rajattu koetilaisuuden ja koronaturvallisuuden vuoksi 30 henkilöön, joka on noin puolet saliin tavanomaisesta väkimäärästä. Suojamaskien käyttöä suositellaan edelleen.

Osanottajat hyväksytään ilmoittautumisjärjestyksessä. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 30.11.2021 sähköpostilla osoitteeseen [email protected]

Ilmoittautumisesta tulee ilmetä ilmoittautujan nimi, organisaatio, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

Vanhojen valvojien tilanteesta:

Kun kalastuksenvalvojaksi hyväksymisestä on kulunut kymmenen vuotta, valvojaksi hyväksymisen voimassaolo päättyy, joten sitä pitää hakea uudelleen ja uusia valvojan koe. Hyväksymisen uusimista voidaan kuitenkin hakea ELY-keskukselta jo vuotta ennen sen voimassaolon päättymistä tai vuoden kuluessa sen päättymisestä. Hyväksyminen voidaan uusia, jos hakija on suorittanut kalastuksenvalvojan kokeen edellä mainittuna ajanjaksona. Jos mainittu ajanjakso ehtii kulua umpeen, on mahdollista suorittaa tismalleen sama koe uutena kalastuksenvalvojana ja jatkaa toimintaa kalastuksenvalvojana.

Kokeesta:

Kokeeseen voi osallistua osallistumatta koulutukseen, mutta kokeeseen tulee kuitenkin ilmoittautua. ELY–keskus laskuttaa kokeeseen osallistuneita
55 € (sis. ALV 24 %, koe ja valvojankortti) jälkikäteen. Kalastuksenvalvontakortin passikuva toimitetaan ELY–keskukselle sähköisesti (suositus) kortin laskutustietojen yhteydessä tai sen voi toimittaa tentin yhteydessä irtonaisena kuvana. Kokeeseen osallistuvien on esitettävä henkilöllisyystodistus.

Kurssien kouluttajina toimivat järjestöjohtaja Risto Vesa ja lakimies Elias Rauhala Kalatalouden Keskusliitosta. Lisää koulutuksia järjestetään vuoden vaihteen jälkeen.

Kalastuksenvalvojan koulutus- ja koetilaisuus