VESIENHOITO

Suolijärven kalaveden hoitotoimet

Kalaveden hoitotoimenpiteitä suorittavat vesialueen omistajat ja PVO Vesivoima Suolijärvien säännöstelyyn liittyvillä kalaveden hoitotoimenpiteillä.

Säännöstelyyn liittyvä kalavesien hoito on kalanpoikasten istutuksia ja hoitokalastus.

Hoitokalastus

Kalatalousalueen tehtävänä on säänöstelyyn liittyvien esteaitojen ylläpito ja kunnostus sekä hoitokalastuksen järjestäminen.