Suolijärven kalatalousalueen yleiskokous 2022

KOKOUSKUTSU

Suolijärven kalatalousalueen yleiskokous pidetään Posiolla Lomakeskus Himmerkissä ( Himmerki 8, 97900 Posio) tiistaina 19.4.2021 alkaen klo 12.00.

Kokousedustajille on varattu ruokailu Himmerkin ravintolassa kello 11.00.

Kalatalousalueen sääntö 5§:

Yleiskokouksessa kokousedustajien tulee osoittaa puhe- ja äänivaltansa pöytäkirjanotteella tai valtakirjalla ja tarpeellisilla kiinteistön omistamista koskevilla asiakirjoilla.

Pyydämme kokoukseen osallistumisilmoittautumiset ja valtakirjat ennakkoon 18.4.2022 sähköpostiosoitteeseen [email protected]

Kokousmateriaalin voi tilata osoitteesta [email protected]

Kalatalousalueen kokoksen pöytäkirja oikaisuvaatimusosoituksineen on nähtävillä 26.4.-25.5.2022 kalatalousalueen verkkosivuilla https://www.suolijarvenkalatalousalue.fi ja Rovaniemellä ProAgria Lappi ry:n toimistolla osoitteessa Raidetie 1, 96900 Saarenkylä.

SUOLIJÄRVEN KALATALOUSALUEEN HALLITUS

Kokouksen jälkeen (n. kello 14.00) kokoontuu Suolijärven velvoitehoidon tavoitteet ja suositukset vuosille 2023-2027 -luonnoksen esittely – ja kuulemistilaisuus PVO-Vesivoima Oy:n koollekutsumana.

Esityslista

1 Kokouksen avaus

2 Puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjan tarkastajan ja ääntenlaskijoiden valinta

3 Todetaan läsnä olevat puhe- ja äänioikeutetut jäsenet ja muut läsnäolijat

4 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden käsittely

5 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

6 Hyväksytään hallituksen laatima kalatalousalueen vuosikertomus vuodelta 2021

7 Kalatalousalueen tilinpäätös vuodelta 2021 ja tilintarkastajan lausunto

8 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuullisille henkilöille

9 Päätetään vuoden 2021 ylijäämän käytöstä

10 Päätetään hallituksen puheenjohtajan, hallituksen jäsenten ja työryhmien sekä edustajien ja tilintarkastajien palkkioista ja kulujen korvaamisesta vuodelle 2022

11 Hallituksen erovuoroisten jäsenten valinta toimikaudelle 2022–2025 ja valitaan hallituksen jäsenistä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, erovuorossa ovat Sarajärvi Kari, Takapuro Ari ja Tiihonen Tarmo

12 Valitaan tilintarkastaja tarkastamaan kuluvan vuoden tilejä ja hallintoa

13 Vahvistetaan toiminta- ja varainkäyttösuunnitelma vuodelle 2022

14 Hyväksytään omistajakorvaukset 2020 jakotaulukko

15 Päätetään kalatalousalueelle palautuneiden korvausvarojen käytöstä

16 Käsitellään muut kalatalousalueen hallituksen kokoukselle esittämät asiat

17 Muut esille tulevat asiat

18 Kokouksen päättäminen

Lataa kokouskutsu ja esityslista tästä.